Scroll Top

Πολιτική Απορρήτου

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ ΤΗΣ «ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ» (ΟΣΦΕ)
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ ΤΗΣ «ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ» (ΟΣΦΕ):

1. Αντικείμενο της Πολιτικής Απορρήτου

1.1. Η Ομοσπονδία Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδας (Ο.Σ.Φ.Ε.) ιδρύθηκε το 1988 από το σύνολο των Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών της χώρας, με σκοπό την προαγωγή των κοινών τους συμφερόντων.

1.2. Η παρούσα Πολιτική Απορρήτου έχει στόχο να σας ενημερώσει με διαφανή τρόπο για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων όταν επισκέπτεστε τον δικτυακό ιστότοπο της ΟΣΦΕ (www.osfe.coop) (ο «Ιστότοπος»). Η ΟΣΦΕ σέβεται την ιδιωτικότητα των χρηστών και επισκεπτών του ιστοτόπου της, για το λόγο αυτό, στο πλαίσιο του ισχύοντος εθνικού και ενωσιακού νομικού πλαισίου που διέπει την προστασία των προσωπικών δεδομένων, ιδίως του Γενικού Κανονισμού της ΕΕ για την Προστασία Δεδομένων 2016/679 (ΓΚΠΔ) και του Νόμου 4624/2019 (ΦΕΚ 37/Α/29-8-2019), και μέσω της παρούσας Πολιτικής Απορρήτου επιθυμεί να παρέχει στους επισκέπτες/ χρήστες του Ιστοτόπου («υποκείμενα των δεδομένων») επαρκή ενημέρωση για τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα τα οποία συλλέγει και επεξεργάζεται μέσω του Ιστοτόπου.

1.3. Υπεύθυνη επεξεργασίας είναι η ΟΣΦΕ, τα πλήρη στοιχεία της οποίας είναι:

Ομοσπονδία Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδας

Διεύθυνση: Γούναρη 219 & Τυρταίου 37, 166 74, Γλυφάδα, Αττική.

Τηλέφωνο: (+30) 210 9767817

Fax: (+30) 210 9767881

Email: info@osfe.gr

2. Προσωπικά Δεδομένα που Συλλέγονται μέσω του Ιστοτόπου

Όταν επισκέπτεστε την Ιστοσελίδα www.osfe.coop, ενδέχεται να συλλέξουμε δεδομένα από εσάς. Ορισμένα από αυτά τα δεδομένα ενδέχεται να εμπίπτουν στην έννοια των προσωπικών δεδομένων, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Αυτά τα δεδομένα μπορεί να περιλαμβάνουν το ιστορικό αναζήτησης, τη διεύθυνση IP, την ανάλυση οθόνης, το πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιήσατε, το λειτουργικό σύστημα και τις ρυθμίσεις, τις ώρες πρόσβασης και το URL αναφοράς σας. Αν χρησιμοποιείτε κάποια φορητή συσκευή, ενδέχεται επίσης να συλλέξουμε δεδομένα που να αναγνωρίζουν τη συσκευή, τις ρυθμίσεις και την τοποθεσία σας.

Η Εταιρεία δύναται να συγκεντρώνει μη προσωπικά στοιχεία αναγνώρισης των χρηστών, όπως τύπος φυλλομετρητή (browser), είδος υπολογιστή, λειτουργικό σύστημα, παρόχους διαδικτύου κ.λπ. ή/και να παρακολουθεί διευθύνσεις Πρωτοκόλλου Internet (IP Address) χρησιμοποιώντας αντίστοιχες τεχνολογίες (cookies). Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στον υπολογιστή κάθε χρήστη χωρίς να είναι δυνατή η πρόσβαση σε έγγραφα ή αρχεία του χρήστη και χωρίς να βλάπτουν το σύστημα του χρήστη. Χρησιμοποιούνται για την διευκόλυνση πρόσβασης του χρήστη κατά τη χρήση συγκεκριμένων υπηρεσιών ή/και σελίδων της Ιστοσελίδας, καθώς και για στατιστικούς λόγους.

  • Δεδομένα που συλλέγονται από τις φόρμες υποβολής ερωτήματος προς τη νομική και τις άλλες υπηρεσίες της ΟΣΦΕ

Ο Ιστότοπος παρέχει φόρμα υποβολής ερωτήματος προς τη νομική υπηρεσία αλλά και προς άλλες υπηρεσίες της ΟΣΦΕ, η οποία απευθύνεται στους Συνεταιρισμούς Φαρμακοποιών – Μέλη της ΟΣΦΕ.

Όταν επιλέγετε να κάνετε χρήση αυτής της ηλεκτρονικής φόρμας επικοινωνίας, θα σας ζητηθεί η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email), καθώς και όποια περαιτέρω πληροφορία εσείς μας χορηγήσετε συμπληρώνοντας το πεδίο «Ερώτημα».

Σκοποί επεξεργασίας-Νόμιμη βάση: Συλλέγουμε τις πληροφορίες που θα μας χορηγήσετε μέσω της φόρμας επικοινωνίας με μοναδικό σκοπό την ικανοποίηση του αιτήματός σας. Νόμιμη βάση επεξεργασίας είναι το έννομο συμφέρον της ΟΣΦΕ να διεκπεραιώνει τα αιτήματα των μελών της.

  • Δεδομένα που συλλέγονται μέσω Cookies

Κατά την περιήγησή σας στον Ιστότοπο η ΟΣΦΕ δύναται να συλλέγει μόνο ορισμένες απαραίτητες πληροφορίες που σχετίζονται με την επισκεψιμότητα στον Ιστότοπο, όπως ενδεικτικά είναι η διεύθυνση διαδικτυακού πρωτοκόλλου (διεύθυνση IP),το είδος περιηγητή (browser) που χρησιμοποιεί ο επισκέπτης, και cookies.

Ειδικότερα ο Ιστότοπος της ΟΣΦΕ χρησιμοποιεί μόνον τα cookies που έχει προεγκαταστήσει η google όπως:

Α. Απολύτως Απαραίτητα Cookies: Τα cookies αυτά είναι αναγκαία για την ορθή λειτουργία του Ιστοτόπου και χωρίς αυτά δεν θα ήταν τεχνικά εφικτή η παροχή υπηρεσιών του Ιστοτόπου.

Β. Cookies απόδοσης: Τα cookies αυτά συλλέγουν πληροφορίες ως προς τη χρήση του ιστοτόπου, λ.χ. ποιες σελίδες επισκέπτεστε πιο συχνά και εάν λαμβάνετε μηνύματα λάθους από τον ιστότοπο. Αυτά τα cookies δεν συλλέγουν πληροφορίες που σας ταυτοποιούν, καθώς τις συλλέγουν με συγκεντρωτικό τρόπο και άρα παραμένουν ανώνυμα. Χρησιμοποιούνται μόνο για στατιστικούς σκοπούς που θα βοηθήσουν τη βελτίωση της λειτουργίας του Ιστοτόπου. Η εγκατάστασή τους γίνεται μόνο αφού πρώτα χορηγήσετε τη συγκατάθεσή σας.

3. Αποποίηση Ευθύνης για Ιστότοπους Τρίτων

Στον Ιστότοπο ενδέχεται να παρέχονται σύνδεσμοι, οι οποίοι ανακατευθύνουν τον χρήστη σε ιστότοπους τρίτων. Η ΟΣΦΕ δεν ελέγχει τους εν λόγω ιστότοπους τρίτων και δεν ευθύνεται για το περιεχόμενο που αναρτάται σε αυτούς ή σε περαιτέρω συνδέσμους που εμφανίζονται σε αυτούς.

4. Διαβίβαση σε Τρίτους

Η ΟΣΦΕ δύναται να διαβιβάζει τα ανωτέρω δεδομένα σε άλλους δημόσιους ή/και ιδιωτικούς φορείς για την επίτευξη των σκοπών της και την εκτέλεση των καθηκόντων της, βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας. Ειδικότερα στο πλαίσιο της επίτευξης των σκοπών επεξεργασίας που αναφέρονται ως άνω, ενδέχεται να διαβιβαστούν δεδομένα (i) σε τρίτες συνεργαζόμενες εταιρείες οι οποίες παρέχουν στην ΟΣΦΕ σχετικές υπηρεσίες όπως εταιρίες παροχής υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης ιστοσελίδας κ.ο.κ. Σε κάθε περίπτωση, οι εταιρείες αυτές δεσμεύονται συμβατικά έναντι της ΟΣΦΕ για την τήρηση εμπιστευτικότητας και τη διασφάλιση της ακεραιότητας των δεδομένων με τη λήψη των κατάλληλων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων σύμφωνα με τα οριζόμενα στον ΓΚΠΔ, (ii) δημόσιες αρχές και άλλες ανεξάρτητες αρχές (λ.χ. Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων, Εισαγγελικές αρχές κλπ.)

Η ΟΣΦΕ δεν προβαίνει σε καμία διαβίβαση δεδομένων σε χώρα εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ).

5. Προστασία και Ασφάλεια Δεδομένων

Για να αποτρέψουμε μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, να διατηρήσουμε την ακρίβεια των δεδομένων και να διασφαλίσουμε την κατάλληλη χρήση των προσωπικών δεδομένων των Υποκειμένων, η ΟΣΦΕ έχει λάβει εύλογα μέτρα για την προστασία των προσωπικών δεδομένων (όπως χρήση antivirus και firewall).

6. Δικαιώματα Υποκειμένων Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Έχετε όλα τα δικαιώματα που προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία και ιδίως από τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (GDPR- ΕΕ 2016/679), ήτοι:

  • Δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα σας, δηλαδή έχετε δικαίωμα να γνωρίζετε ποια δεδομένα σας επεξεργάζεται η ΟΣΦΕ, τους σκοπούς επεξεργασίας, τον χρόνο διατήρησης κ.λπ..

  • Δικαίωμα διόρθωσης των δεδομένων σας, σε περίπτωση λάθους ή ανακρίβειας, δηλαδή να ζητήσετε διόρθωση λανθασμένων ή ανακριβών δεδομένων και τη συμπλήρωση ελλιπών δεδομένων που σας αφορούν.

  • Δικαίωμα διαγραφής των δεδομένων σας, δηλαδή να ζητήσετε να διαγράψουμε τα δεδομένα σας εάν δεν είναι πλέον απαραίτητα (δικαίωμα στη λήθη).

  • Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας των δεδομένων σας, δηλαδή να ζητήσετε από την ΟΣΦΕ να περιορίσει τον τρόπο με τον οποίο επεξεργάζεται τα δεδομένα σας.

  • Δικαίωμα εναντίωσης στην περαιτέρω επεξεργασία των δεδομένων σας, δηλαδή να αντιτάσσεστε οποιαδήποτε χρονική στιγμή στην επεξεργασία των δεδομένων σας, ή να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας, κατά περίπτωση.

  • Δικαίωμα φορητότητας, δηλαδή να ζητήσετε να λάβετε σε αναγνώσιμη μορφή τα δεδομένα που μας έχετε χορηγήσει ή να ζητήσετε να τα διαβιβάσουμε σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας.

  • Δικαίωμα ανάκλησης της συγκατάθεσής σας ανά πάσα στιγμή για την επεξεργασία προσωπικών σας δεδομένων. Ωστόσο, η άσκηση αυτού του δικαιώματος δεν επηρεάζει τη νομιμότητα οποιασδήποτε επεξεργασίας που πραγματοποιήθηκε πριν από την ανάκληση της συγκατάθεσης του Υποκειμένου.

Για την άσκηση όλων των ανωτέρω δικαιωμάτων, μπορείτε να επικοινωνείτε με την ΟΣΦΕ στο email osfe@otenet.gr

Αρμόδια αρχή: Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr):

Τηλεφωνικό Κέντρο: +30 210 6475600, Fax: +30 210 6475628, Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: contact@dpa.gr.

Σε περίπτωση που ασκηθεί οποιοδήποτε εκ των ανωτέρω αιτημάτων/δικαιωμάτων, η ΟΣΦΕ θα μεριμνήσει αμέσως για την ικανοποίηση του αιτήματος σας, με την επιφύλαξη των διατάξεων της εθνικής και ενωσιακής νομοθεσίας, εντός εύλογης προθεσμίας και το αργότερο εντός ενός μήνα από την ταυτοποίηση του υποβληθέντος αιτήματος.

7. Χρονικό Διάστημα Διατήρησης Δεδομένων

Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται διατηρούνται για προκαθορισμένο και περιορισμένο χρονικό διάστημα, ανάλογα με τον σκοπό της επεξεργασίας, μετά την παρέλευση του οποίου τα δεδομένα διαγράφονται από τα αρχεία μας, εκτός εάν προβλέπεται ή επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία διαφορετική περίοδος διατήρησης.

8. Επικαιροποιήσεις της Πολιτικής Απορρήτου

Η ΟΣΦΕ δύναται να τροποποιεί την παρούσα Πολιτική Απορρήτου κατά καιρούς για λόγους συμμόρφωσης με κανονιστικές μεταβολές, ή/και για λόγους βελτιστοποίησης των λειτουργιών και υπηρεσιών της. Επικαιροποιημένες εκδόσεις της παρούσας Πολιτικής Απορρήτου θα αναρτώνται στον ιστότοπο της ΟΣΦΕ με ένδειξη ημερομηνίας τελευταίας αναθεώρησης.

Τελευταία αναθεώρηση: Ιανουάριος 2022

Ενημερωθείτε πρώτοι!

ΕΓΓΡΑΦΕΙΤΕ ΣΤΟ NEWSLETTER ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙΤΕ ΠΡΩΤΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ Ο.Σ.Φ.Ε, ΤΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ & ΤΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ!