Scroll Top

Εποπτικό Συμβούλιο

Page/Post Excerpt
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ:
 • Το ίδιο πρόσωπο δεν μπορεί να μετέχει και στο διοικητικό και στο εποπτικό συμβούλιο .
 • Το μέλος του εποπτικού συμβουλίου δεν επιτρέπεται να έχει σχέση συγγένειας μέχρι δεύτερου βαθμού με μέλος του διοικητικού συμβουλίου .
ΕΚΛΟΓΗ:
 • Το εποπτικό συμβούλιο εκλέγεται από τη γενική συνέλευση των μελών του συνεταιρισμού .
 • Αποτελείται από τρία τουλάχιστον μέλη  (Σχόλιο: συνήθως εκλέγονται και τρία αναπληρωματικά μέλη).
 • Η διάρκεια της θητείας των µελών του εποπτικού συμβουλίου ορίζεται από το καταστατικό και δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη των τεσσάρων (4) ετών ούτε μικρότερη των δύο (2) ετών.
 • Αν τα µέλη του συνεταιρισμού είναι λιγότερα από είκοσι πέντε, δεν απαιτείται η εκλογή εποπτικού συμβουλίου, εκτός αν ορίζει διαφορετικά το καταστατικό, οπότε ο ελάχιστος αριθμός των µελών μπορεί να είναι και δύο. Μείωση για οποιονδήποτε λόγο του αριθμού των µελών κάτω των 25 δε θίγει τη σύνθεση και λειτουργία του εποπτικού συμβουλίου μέχρι τη λήξη της θητείας του.
ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ – ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ:
 • Με πρόσκληση του συμβούλου που πλειοψήφησε το εποπτικό συμβούλιο συνέρχεται και εκλέγει µε μυστική ψηφοφορία τον προϊστάμενο.
 • Το εποπτικό συμβούλιο ενεργεί σαν σώμα και όχι ο κάθε σύμβουλος χωριστά και ατομικά.
 • Κάθε οικονομικός έλεγχος γίνεται έπειτα από απόφαση του εποπτικού συμβουλίου.
 • Το εποπτικό συμβούλιο συνέρχεται τακτικά κάθε μήνα και έκτακτα, όταν υπάρχει σοβαρός λόγος έπειτα από πρόσκληση του προϊσταμένου. Οι αποφάσεις του εποπτικού συμβουλίου παίρνονται με πλειοψηφία. Για κάθε συνεδρίαση ο προϊστάμενος προσκαλεί τα μέλη του εποπτικού συμβουλίου εγγράφως, όπου αναφέρονται και τα προς συζήτηση θέματα.
 • Το εποπτικό συμβούλιο τηρεί βιβλίο πρακτικών των συνεδριάσεων του.
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ:
 • Το εποπτικό συμβούλιο ελέγχει τις πράξεις του διοικητικού συμβουλίου και την τήρηση των διατάξεων του νόμου, του καταστατικού και των αποφάσεων της γενικής συνέλευσης .
 • Το εποπτικό συμβούλιο έχει δικαίωμα και καθήκον να λαμβάνει γνώση οποιουδήποτε βιβλίου, εγγράφου ή στοιχείων του συνεταιρισμού, να διενεργεί λογιστικό και διαχειριστικό έλεγχο και να παρακολουθεί την πορεία των υποθέσεων του συνεταιρισμού.
 • Για τη διενέργεια λογιστικού και διαχειριστικού ελέγχου μπορεί να διορίσει έως τρεις ειδικούς συμβούλους ή εμπειρογνώμονες.
 • Το εποπτικό συμβούλιο, αν διαπιστώσει παραβάσεις του νόμου, του καταστατικού και των αποφάσεων της γενικής συνέλευσης ή παρατυπίες ως προς τη διαχείριση, υποδεικνύει στο διοικητικό συμβούλιο την επανόρθωση τους και συγκαλεί τη γενική συνέλευση, όταν θεωρεί ότι πρόκειται για σοβαρές παραβάσεις ή παρατυπίες που μπορεί να βλάψουν τα συμφέροντα του συνεταιρισμού.
 • Το εποπτικό συμβούλιο έχει το δικαίωμα να ζητήσει (Σχόλιο: από το Δ.Σ.) την σύγκλιση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης ορίζοντας συγχρόνως και το θέμα της συζήτησης. Αν το διοικητικό συμβούλιο δε συγκαλέσει τη γενική συνέλευση μέσα σε δεκαπέντε ημέρες από την υποβολή της αίτησης του εποπτικού συμβουλίου, τη σύγκληση διατάζει το ειρηνοδικείο ύστερα από αίτηση τους, εκτός αν κρίνει ότι δε συντρέχει λόγος.
 • Στο τέλος της διαχειριστικής χρήσης το εποπτικό συμβούλιο παραλαμβάνει για έλεγχο από το διοικητικό συμβούλιο τον ισολογισμό και το λογαριασμό αποτελεσμάτων χρήσης (τουλάχιστον 30 ημέρες πριν από την ημέρα σύγκλισης της τακτικής Γενικής Συνέλευσης) και συντάσσει την έκθεση του (μέσα σε δεκαπέντε ημέρες από την υποβολή των παραπάνω στοιχείων) ώστε να είναι στην διάθεση των Συνεταίρων (δεκαπέντε τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα σύγκλησης της συνέλευσης). Η έκθεση του εποπτικού συμβουλίου υποβάλλεται στην τακτική γενική συνέλευση για έγκριση.
 • Την εκκαθάριση του συνεταιρισμού που ακολουθεί τυχόν διάλυση του την αναλαμβάνει το εποπτικό συμβούλιο εκτός και εάν το καταστατικό προβλέπει τον ορισμό ειδικών εκκαθαριστών.
ΕΥΘΥΝΕΣ – ΠΟΙΝΕΣ:
 • Τα μέλη του εποπτικού συμβουλίου ευθύνονται για κάθε πταίσμα .
 • Με φυλάκιση έως ένα έτος, εφ’ όσον από άλλες διατάξεις δεν προβλέπεται βαρύτερη ποινή, τιμωρούνται τα μέλη του εποπτικού συμβουλίου ή εκείνου που διενεργεί διαχειριστικό έλεγχο, αν κατά την άσκηση των καθηκόντων τους παρέχουν εν γνώσει τους ψευδή στοιχεία ή αποκρύπτουν ή αρνούνται αληθή γεγονότα ή περιστατικά, που αφορούν τη διαχείριση ή την οικονομική κατάσταση του συνεταιρισμού και περιήλθαν σε γνώση τους από την εποπτεία ή τον έλεγχο που έκαναν (Άρθρο 15 Παρ.2).
 • Τα μέλη του εποπτικού συμβουλίου δεν έχουν δικαίωμα να ψηφίζουν στα θέματα απαλλαγής από την ευθύνη τους.
 • Η υποβοήθηση των εποπτικών συμβουλίων στην άσκηση των καθηκόντων τους γίνεται από την Υπηρεσία Συνεταιρισμών του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας (Άρθρο 13 Παρ.1) (Σχόλιο: Η εν λόγω υπηρεσία δεν συστάθηκε ποτέ).
Σε γνώση των μελών του Εποπτικού Συμβουλίου θα πρέπει να είναι το Άρθρο 15 Παρ.1:

Τιμωρούνται με φυλάκιση έως ένα έτος, εφ’ όσον από άλλες διατάξεις δεν προβλέπεται βαρύτερη ποινή, τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου και οι υπάλληλοι συνεταιριστικών οργανώσεων, αν:

 • α) Εν γνώσει παρέχουν στη γενική συνέλευση ή σε εκείνον που διενεργεί το διαχειριστικό έλεγχο ψευδή στοιχεία ή αρνούνται ή αποκρύπτουν αληθή στοιχεία, γεγονότα ή περιστατικά που αφορούν την οικονομική κατάσταση του συνεταιρισμού.
 • β) Εν γνώσει τους προβαίνουν σε ψευδείς ή εικονικές εγγραφές στα βιβλία του συνεταιρισμού ή συντάσσουν ψευδείς ή εικονικούς ισολογισμούς του συνεταιρισμού.
 • γ) Αρνούνται να παραδώσουν ή αποκρύπτουν από εκείνον που διενεργεί διαχειριστικό έλεγχο τα τηρούμενα στοιχεία ή βιβλία ή παρεμποδίζουν με οποιοδήποτε τρόπο τη διενέργειά του.
Αντικατάσταση Μελών:
 • Η Γενική Συνέλευση των μελών του συνεταιρισμού, η οποία βρίσκεται σε απαρτία όταν παρίστανται σ’αυτήν τα δύο τρίτα των μελών, μπορεί να αποφασίσει την αντικατάσταση μέλους του εποπτικού συμβουλίου..
ΔΙΑΦΟΡΑ:
 • Η υποβοήθηση των εποπτικών συμβουλίων στην άσκηση των καθηκόντων τους γίνεται από την Υπηρεσία Συνεταιρισμών του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας (Άρθρο 13 Παρ.1) (Σχόλιο: Η εν λόγω υπηρεσία δεν συστάθηκε ποτέ).

Ενημερωθείτε πρώτοι!

ΕΓΓΡΑΦΕΙΤΕ ΣΤΟ NEWSLETTER ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙΤΕ ΠΡΩΤΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ Ο.Σ.Φ.Ε, ΤΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ & ΤΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ!