Scroll Top

Γενική Συνέλευση

Eίναι ο δρόμος που ακολουθούν οι συνεταιριστές για να πραγματώσουν τις αξίες τους
Η Γ.Σ. είναι το κυρίαρχο όργανο του συνεταιρισμού.

Δικαίωμα συμμετοχής στη Γ.Σ. έχουν όλα τα μέλη του συνεταιρισμού

Η Γ.Σ. συνέρχεται σε τακτική βάση 1-2 φορές ετησίως (ύστερα από πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου) αλλά και σε έκτακτες περιπτώσεις(ύστερα από πρόσκληση του Δ.Σ. ή του Εποπτικού Συμβουλίου ή μετά από συλλογή υπογραφών από το 10% των μελών).

Η πρόσκληση για τη σύγκληση της Γ.Σ. ορίζει συγκεκριμένη θεματολογία, τον τόπο, την ημέρα και την ώρα που θα λάβει χώρα αυτή. Οι προσκλήσεις στέλνονται με κάθε πρόσφορο μέσο στα μέλη, τουλάχιστον 7 ημέρες πριν την ημέρα της σύγκλησης της Γ.Σ.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. θα πρέπει, προτού κηρύξει την έναρξη της συνεδρίασης, να διαπιστώσει την ύπαρξη ή όχι απαρτίας. Η Γ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν κατά την έναρξη της συνεδρίασης παρίστανται τα μισά τουλάχιστον μέλη του Συνεταιρισμού. Εάν δεν υπάρχει απαρτία, η Γ.Σ. συνέρχεται ύστερα από 7 ημέρες, χωρίς άλλη πρόσκληση στον ίδιο τόπο και την ίδια ώρα και αποφασίζει για όλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, εφόσον κατά την έναρξη της συνεδρίασης παρίστανται το 1/5 τουλάχιστον των μελών. Εάν και πάλι δεν υπάρχει απαρτία, η Γ.Σ. συνέρχεται ύστερα από 7 ημέρες, χωρίς να απαιτείται νέα πρόσκληση, στον ίδιο τόπο και την ίδια ώρα και αποφασίζει για όλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, όσα μέλη και εάν παρίστανται, ο αριθμός των οποίων στην περίπτωση αυτή δεν επιτρέπεται να είναι κατώτερος των 7.

Αφού ο Πρόεδρος του Δ.Σ. διαπιστώσει την ύπαρξη απαρτίας, κηρύττει την έναρξη της συνεδρίασης.:

Η Γ.Σ. εκλέγει (με ανάταση χεριών) μεταξύ των μελών της τον Πρόεδρο και το Γραμματέα της Γ.Σ. Έως την εκλογή του Προέδρου, τα καθήκοντά του ασκεί ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου. 

Η Γ.Σ. αρχίζει τις εργασίες της πάνω στα θέματα της ημερησίας διάταξης. Ο Πρόεδρος της Γ.Σ. διευθύνει τις εργασίες της Συνέλευσης και ο Γραμματέας τηρεί τα πρακτικά, που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον ίδιο. Κανονίζει τη σειρά των ομιλητών και το χρόνο ομιλίας τους. Παίρνει οποιοδήποτε μέτρο κατά την κρίση του για να εξασφαλισθεί η τάξη και η μυστικότητα της ψηφοφορίας, αλλά και της όλης συνεδρίασης της Γ.Σ.

Η Γ.Σ. συζητεί και αποφασίζει μόνο για τα θέματα που περιλαμβάνονται στην ημερησία διάταξη. Εάν στη Γενική Συνέλευση παρευρίσκεται το σύνολο των μελών, τότε η Γ.Σ. αποφασίζει και για θέματα, που δεν περιλαμβάνονται στην ημερησία διάταξη.

Τα μέλη μετέχουν και ψηφίζουν στη Γενική Συνέλευση αυτοπροσώπως

Κάθε μέλος διαθέτει μία ψήφο:

Η ψηφοφορία είναι φανερή και γίνεται με ανάγνωση του καταλόγου των συνεταίρων, εκτός των περιπτώσεων εκλογών, παροχής εμπιστοσύνης, απαλλαγή από ευθύνη, έγκριση ισολογισμού και απολογισμού καθώς και για προσωπικά θέματα, οπότε η ψηφοφορία είναι μυστική.
Η Γ.Σ. τηρώντας το ισχύον θεσμικό πλαίσιο μπορεί να λαμβάνει αποφάσεις για κάθε θέμα, το οποίο αφορά τη συνεταιριστική επιχείρηση.

Στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γ.Σ. υπάγονται ιδίως: α) η τροποποίηση του καταστατικού, β) η συγχώνευση, η παράταση της διάρκειας, η διάλυση και η αναβίωση του συνεταιρισμού, γ) η έγκριση των ειδικών κανονισμών εργασίας και προσωπικού, δ) η συμμετοχή σε εταιρία και η αποχώρηση από αυτή, ε) οι γενικοί όροι της δραστηριότητας του συνεταιρισμού στ) η έγκριση του ισολογισμού και των αποτελεσμάτων χρήσης, ζ) η εκλογή και η απαλλαγή κάθε ευθύνης του διοικητικού και εποπτικού συμβουλίου καθώς και των αντιπροσώπων του συνεταιρισμού σε δευτεροβάθμιες συνεταιριστικές οργανώσεις, η) η επιβολή εισφοράς στα μέλη για την αντιμετώπιση έκτακτων ζημιών ή άλλων εξαιρετικών καταστάσεων

Οι αποφάσεις της Γ.Σ. παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία του αριθμού των ψηφισάντων μελών, εκτός των περιπτώσεων εκείνων για τις οποίες το θεσμικό πλαίσιο ορίζει αυξημένη πλειοψηφία, όπως είναι για παράδειγμα η τροποποίηση του καταστατικού.

Οι αποφάσεις της Γ.Σ. είναι δεσμευτικές για όλα τα µέλη, έστω και εάν διαφώνησαν ή απουσίαζαν.

Απόφαση Γ.Σ. που είναι αντίθετη στο Νόμο ή το Καταστατικό αυτό είναι άκυρη και η ακυρότητά της κηρύσσεται από το Ειρηνοδικείο, εάν εγείρει σχετική αγωγή ακυρώσεως, μέσα σε προθεσμία ενός (1) μηνός από την επομένη της ημερομηνίας λήξεως των εργασιών της Γ.Σ., ένα μέλος του Συνεταιρισμού, που δεν συμφώνησε ή έχει έννομο συμφέρον.

Ενημερωθείτε πρώτοι!

ΕΓΓΡΑΦΕΙΤΕ ΣΤΟ NEWSLETTER ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙΤΕ ΠΡΩΤΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ Ο.Σ.Φ.Ε, ΤΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ & ΤΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ!